Våre tjenester
– slik jobber vi

Våre tjenester
– slik jobber vi

I Motion er vi eksperter på å fasilitere og prosjektere innovasjon.

Ved å forbedre utviklings- og innovasjonsprosjekter hos eksisterende næringsliv, øker vi samtidig regionens kapasitet for utvikling, verdiskaping og sysselsetting.

Vi kobler de rette ressursene,
til rett prosjekt, til rett tid.

Noe som drastisk øker sannsynligheten for å lykkes med dine utvikling- og innovasjonsprosjekter.

Prosjektledelse

Privat kapital

Offentlig kapital

Akadamia/
forskning

Samarbeids-
partnere

Eksperter