Om oss

Om oss

Sammen utvikler vi regionen!

Teamet i Motion har til sammen bred erfaring innenfor prosjekt- og innovasjonsledelse, med bakgrunn fra både kommersiell og offentlig virksomhet.

Vi samarbeider også med en rekke aktører som hver for utgjør en viktig del av økosystemet rundt utvikling og innovasjon.

Sammen utgjør vi et slagkraftig nettverk som kan utgjøre en betydelig forskjell for regionenes utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Er du interessert i å arbeide sammen med oss i teamet? Ta kontakt!

Teamet

Tom Lund

+47 900 81 158
post@wearemotion.no

Vidar Mortensen

Atle Homme

Hvorfor gjør vi dette?

Lindesnesregionen og Agder har sine utfordringer. Disse må vi gjøre noe med hvis vi fortsatt skal være en konkurransedyktig og attraktiv bo- og næringsregion i framtiden. I tillegg stiller digitalisering, bærekraft, nye bransjer, forretningsmodeller og nye kundebehov store krav til endring og omstilling. Derfor er det viktigere enn noen gang med intensivert satsning på innovasjon og vekst.

Motion + MIT REAP

MIT REAP står for «Regional Entrepreneurship Acceleration Program» og har som mål å akselerere utviklingen av innovasjon og entreprenørskap i ulike regioner rundt om i verden.

Alt i alt er MIT REAP-økosystemet et helhetlig rammeverk for å akselerere utviklingen av innovasjon og entreprenørskap i en region. Gjennom å samarbeide med lokale aktører og støtte utviklingen av en bred og mangfoldig økonomi, kan MIT REAP bidra til å skape varige økonomiske fordeler for regionen.