Grønne rammer
for utvikling og vekst

Motion blir bygget sammen med siste resterende buehall, som har en lang industrihistore på nedre Malmø. Det vil bestå av leiligheter, 3000 kvm med næring, restaurant m/ mer. Bygget blir oppført med særlig fokus på bærekraft og blir sentral i utviklingen av hele Malmø-området.

I Motion er vi allerede operative for næringslivet. Og så snart det nye bygget står ferdig, kan du og din bedrift bli del av et miljø med kunnskapsdeling, samarbeid, nettverksbygging samt faglige og sosiale arrangementer.

Lurer du på noe mer om kontorene? Spør oss!