Faglig innlegg for Google Veksthus

Gjennom digitale kurs, workshops og konferanser er formålet med Google Veksthus å stimulere til vekst, sysselsetting og kompetanseheving i norsk næringsliv. 

Motion hadde et faglig innlegg på workshopen «Finansiell planlegging» der ca 50 bedrifter var samlet digitalt i regi av Google.

Motion ser fram til å fortsette samarbeidet med Google Veksthus og vil arbeide for å styrke tilstedeværelsen til Google Veksthus-programmet på Agder.

Slush’d til Mandal i Q1 2024!

Motion er sammen med en rekke partnere først ute i 2023 med å bli utvalgt til å avholde Slush’D i 2024.

Slush er en av verdens viktigste konferanser/festivaler/happenings for gründere, innovatører, scale-ups, investorer og økosystemaktører, og avholdes hvert år i Helsinki med over 13 000 deltakere.

I likhet med TEDx har de utviklet et format for å kjøre SLUSH-arrangementer rundt om i verden – Slush’D. Hvert år får Slush flere hundre søknader om å arrangere Slush’D og bare et fåtall blir valgt ut.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Les mer om Slush her.