Muligheten er nå!

Lindesnes har aldri stått overfor mer spennende muligheter enn akkurat nå. Nå kommer det enorme satsinger på fornybar energi i Agder. Havvind, batterifabrikk og hydrogen er alle eksempler på dette. 

Nå er tiden for å sikre nye satsninger og kontrakter, frisk kapital og nye arbeidsplasser til regionen. For å lykkes må vi samarbeide, noe Motion er skapt for å bidra til.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Motion setter næringslivet i bevegelse

Motion er et nytt, privat, non-profit innovasjonsselskap i Mandal. I praksis betyr det at vi effektivt kobler dine utviklings- og innovasjonsprosjekter med de riktige ressursene, til riktig tid. Dette for å øke dine muligheter for suksess.

Motion – tidligere arbeidstittel Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) – ble etablert som en bestilling på et behov fra næringslivet, Lindesnes kommune og Sørlandets kompetansefond. Dette fordi utvikling må skje raskere og innovasjonsgraden må opp i regionen vår for å konkurrere. Innovasjon og vekst skjer ikke i isolasjon. Det krever et offensivt, faglig og industrielt miljø som utfordrer og stiller krav.

Motion skal være en samlende kraft og partner for ambisiøse bedrifter for å lykkes enda bedre med kommersialisering og vekst. Da bygger vi samtidig i fellesskap en mer attraktiv, miljøvennlig og fremtidsrettet region.

Work in Motion

Du har nå en helt unik mulighet til å bli en del av regionens kanskje mest spennende og innovative miljø. I Motion skal det skapes kultur og rammebetingelser for vekst der aktørene samhandler fordi de ser at det er lønnsomt.  

Motion er ikke et tradisjonelt kontorfellesselskap. Tvert imot. Ved å leie lokaler i Motion, blir du en del av et organisert nettverk av utvalgte bedrifter – i og utenfor bygget – som sammen drar innovasjon og utvikling fremover.

Vi kaller det #workinmotion.

Nyheter

Slush’d Energy 2024

Slush er verdens største og viktigste møteplass for investorer, startups og det entreprenørielle økosystemet i Helsinki. Vi er ekstremt stolt av å ha konkurrert med 108 land verden over og har fått tildelt Slush’d til Mandal i 2024.

Sammen skal vi arrangere et helt unikt event som utforsker hvordan startups, investorer og eksisterende næringsliv kan utnytte mulighetsrommet regionen har rundt fornybar energi. Slush’d Energy 2024 blir et arrangement helt uten sidestykke.

Samarbeidspartnere